Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:1

Sitifáno ukulugu ledre zɨ́ ꞌyị ꞌdécị ngbanga e

1Zɨ́ mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ ndúꞌyú Sitifáno kɨ́dí, “Ledre bɨ ukunɨ́ née ní nɨ maꞌdíi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index