Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:11

11“Sɨmɨ ledre née ní, zɨ́ mongụ́ ꞌbú útúne sɨmɨ káṇgá ga bɨ Ízibiti kɨ́ Kanána ní mbá. Éyị́ mɨánu bɨ zɨ́a útúásáne kɨ́ ꞌyị e ní ndaá. Zɨ́a kóo íꞌbí ꞌdoꞌdó ro bulúnduzé e kɨ́ngaya.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index