Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:12

12Sɨmɨ bɨ Yakóbo uwú ya éyị́ mɨánu nɨ bo sɨmɨ Ízibiti ní, zɨ́a kása owụ́ ꞌbɨ ené ga bɨ nɨyí bulúnduzé e ní úgú éyị́ mɨánu ógụ kɨ́e zɨ́ye. Née kóo mɨzefị ndéré eyé sɨmɨ Ízibiti.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index