Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:13

13Nda sɨmɨ gbre ógụ eyé sɨmɨ Ízibiti, zɨ́ Yoséfa ꞌdódo ledre gɨ roné zɨ́ lúnduné e. Née kóo go sịndị́ kadra bɨ mongụ́ ngére ꞌbɨ Ízibiti ówo ledre gɨ ro Yoséfa kɨ́ sụmụga ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index