Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:14

14Gɨ do kacɨ́ née ní, zɨ́ Yoséfa ị́trị́ sanda kacɨ́ ꞌbụné Yakóbo kɨ́ ꞌyị ga bɨ ꞌbe ꞌbɨ eyé íri ní za mbá gɨ ro do ógụyé sɨmɨ Ízibiti. ꞌYị máa ga gére née nɨyí kóo cị́ ota doa sokó doa ịnyị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index