Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:16

16Do ꞌdíꞌbilúgu umbuyé ndáꞌba ícióto a sɨmɨ bi bɨ kóo Abarayáma ugú kɨ́ késị́ gɨ zɨ́ owụ́ ꞌbɨ Amóra sɨmɨ Sekéme ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index