Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:17

17“Sɨmɨ bɨ sịndị́ kadra ꞌbɨ ledre bɨ Lomo mocụ́ ledre a zɨ́ Abarayáma nɨ nda go gbóo ní, zɨ́ ꞌyị ezé ga bɨ sɨmɨ Ízibiti ní ídíye nda go mɨéyeyé kɨ́ kɨ́ngaya.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index