Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:18

18Zɨ́ ngíti ꞌyị bɨ owo ledre gɨ ro Yoséfa wá ní ídíne go née káa do ngére ꞌbɨ Ízibiti.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index