Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:19

19Zɨ́ ngére née ndị́sịné méngị bulúnduzé e bɨsinyí kɨ́ngaya. Zɨ́a ndị́sị rókpó ꞌyị ezé e kɨ́ cóngó ro idínɨ́ ụ́cụóyó síṛí owụ́ ꞌbɨ eyé ga bɨ owụ́ yaꞌdá e ní ꞌdáꞌba gɨ ro zɨ́ye úyuyé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index