Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:2

2Zɨ́ Sitifáno úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Ídísé aka úwú ledre bɨ mááyí úku a ba mɨngburoko ꞌyị amá e kɨ́ owụ́ ꞌbɨ babá e. Sɨmɨ bɨ kóo bulúnduzé Abarayáma nɨ sɨmɨ káṇgá bɨ Mesopatómiya bɨ nɨ dongará mɨngburoko ngbuṛu e gbre ómụ́ aka ndị́sị sɨmɨ gara bɨ Arána wá ní, Lomo bɨ kɨ́ rokoꞌbụné bɨ ꞌyị e mbá ndịsịnɨ́ kófó ịrịa ní, ꞌdodo kóo roné zɨ́a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index