Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:21

21Sɨmɨ bɨ ꞌdiꞌbioyonɨ́ wo gɨ ꞌbe óto wo ꞌdí sogo ní, zɨ́ nyị́ ngére ꞌbɨ Ízibiti ndíki wo. Zɨ́a ꞌdíꞌbi Mụ́sa ụ́lụ́ a káa do owụ́ ꞌbɨ ené.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index