Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:22

22Zɨ́ ꞌyị ꞌdódo ledre ga bɨ ꞌbɨ Ízibiti ní ꞌdódo tụ́ꞌdụ́ ledre e zɨ́ Mụ́sa bɨ nɨ íꞌbí komokenzị zɨ́a ní. Sɨmɨ bɨ ngboró ogụ nda go káa do yaꞌdá ꞌyị ní, zɨ́ ódro ené kɨ́ mɨméngị ledre ené e ídíye mbá kɨ́ rokoꞌbụyé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index