Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:23

23“Sɨmɨ bɨ sɨmɨbi ꞌbɨ Mụ́sa nɨ go cị́ gbre ní, zɨ́a ị́nyịné ndéréne ṇgu zɨ́ lafúne Isɨréle e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index