Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:30

30“Gɨ do kacɨ́ sɨmɨbi cị́ gbre, zɨ́ maláyika ꞌbɨ Ngére Lomo ꞌdódo roné zɨ́ Mụ́sa sɨmɨ mɨndící phoꞌdụ komo kágá sɨmɨ súwú do landa bɨ kɨ́ ịrịné Sináya ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index