Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:33

33“Zɨ́ Ngére Lomo úku ledre zɨ́a kɨ́dí, ‘Ídí íꞌdíógụ wará eyị́ née ꞌdáꞌba, gɨ zɨ́a bi bɨ tóro doa née ní, née bi amá lúyú ledre ndaá doa wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index