Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:35

35“Née tɨ́ kémbị́ Mụ́sa bɨ Isɨréle e asinɨ́ gɨ roa sɨmɨ bɨ nduꞌyúnɨ́ wo kɨ́dí, ‘Ambí oto yị́ị káa do ngére zɨ́yị ndị́sịyị́ ꞌdécị ngbangazé ní ne?’ Nɨ kóo ne ꞌyị bɨ Lomo kasa wo zɨ́a ídíne káa do ngére do Isɨréle e gɨ ro zɨ́a sáká yée zɨ́ye ídíye kɨ́ ro doyé kɨ́ sáká éyị́ gɨ zɨ́ maláyika bɨ ꞌdodo roné zɨ́a sɨmɨ mɨndící phoꞌdụ komo kágá sɨmɨ súwú ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index