Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:39

39“Tɨ́ lá bulúnduzé e ilinɨ́ eyé úwú ledre ené wá. Gɨ ore zɨ́ye nda óto yị́ eyé mɨmbéꞌdeyé kɨ́ngaya gɨ ro ndáꞌba eyé sɨmɨ Ízibiti.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index