Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:4

4“Née ní, zɨ́ Abarayáma ómụ́ne gɨ sɨmɨ káṇgá bɨ Kaladíya bɨ nɨ dongará mɨngburoko ngbuṛu e gbre ní ndéré ndị́sịné sɨmɨ Arána. Gɨ do kacɨ́ umbu ꞌbụa, zɨ́ Lomo kása Abarayáma idí ndéré ndị́sị sɨmɨ káṇgá bɨ ásé cakaba mɨndị́sịsé sɨmɨ a ba ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index