Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:41

41Née sịndị́ kadra bɨ kóo zɨ́ye yéme lomo kɨ́ tosoné káa zɨ́ owụ́ ị́tị́ ní, do ꞌdáná éyị́ e zɨ́a. Zɨ́ye ndị́sịyé léꞌbé keꞌbị kɨ́ rokinyi kɨ́ óto úndru lomo máa née ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index