Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:5

5Sɨmɨ ledre ga bɨ Lomo mengị née mbá, iꞌbí ené bi zɨ́ Abarayáma ya née go ꞌbɨ ené ní wá, gbawá owụ́ bi kɨ́ ịrịa. Zɨ́ Lomo mócụ́ ledre zɨ́a kɨ́dí, ‘Mááyí karanée íꞌbí káṇgá ba zɨ́yị kɨ́ bulúnduyị́ ga bɨ nɨyí ógụ gɨ do kacɨ́yị ní za fí.’ Sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ kóo Lomo nɨ mócụ́ ledre née ní, owụ́ ndaá aka kóo zɨ́ Abarayáma wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index