Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:52

52Nébị nɨ bo kị́éꞌdo káa yaá bulúndusé e ꞌdoꞌdonɨ́ wo wá? Ufunɨ́ gba nébị ga bɨ kóo ndịsịnɨ́ úku ledre mɨógụ ꞌYị bɨ ngárá lúyú ledre ndaá roa wá ní. Bɨ ba ní, méngịsé lárá a go zɨ́se úfuóyó wo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index