Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:54

Ongboonzónɨ́ Sitifáno kɨ́ tutú

54Sɨmɨ bɨ ꞌyị ꞌdécị ngbanga e uwúnɨ́ ledre bɨ Sitifáno uku káa ní ní, zɨ́ mɨmbéꞌdeyé ésị́ne. Zɨ́ye ndị́sị náná do soyé gɨ ro Sitifáno kɨ́ mɨmbéꞌde késị́.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index