Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:55

55Tɨ́ lá gɨ zɨ́a Sitifáno nɨ kɨ́ ꞌDówụ́ Lomo sɨmɨné ní, zɨ́a lúrú bi komo ere, zɨ́a lúrúndíki rokoꞌbụ ꞌbɨ Lomo kɨ́ Yésụ mɨtóroné do sị́lị́ Lomo ꞌbɨ anú.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index