Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:57

57Zɨ́ ꞌyị ꞌdécị ngbanga e ụ́cụ koko kɨ́ ésị ꞌdụ́tụ gu mbílíye kɨ́ sị́lị́ye. Zɨ́ye ụ́dụyé mbá ngásá ngáka Sitifáno,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index