Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:59

59Tɨ́ bɨ nɨyí ndị́sị óngbo Sitifáno ní, zɨ́a íni ini zɨ́ Lomo kɨ́dí, “Ngére Yésụ, ꞌdíꞌbi ꞌdówụ́ma mu zɨ́yị íri.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index