Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:9

9“Gɨ zɨ́a bɨ Yakóbo mengị ofụ ledre owụ́ ꞌbɨ ené Yoséfa go ní, zɨ́ lúnduga óto ledre sɨmɨyé roa. Kacɨ́ ledre bɨ ndịsịnɨ́ sómụ́ a roa ní, zɨ́ye úgúóyó wo zɨ́ ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ úgúóyó éyị́ e ní zɨ́ye ꞌdíꞌbi ókpó a sɨmɨ Ízibiti káa do owụ́kụlụ́. Abú kenée ndotó Lomo otoomo ené wo wá,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index