Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:15

15Sɨmɨ bɨ ogụnɨ́ zɨ́ ꞌyị ga gére née íri ní, zɨ́ye íni ini zɨ́ Lomo idí kása ꞌDówụ́ne ógụ ndị́sịné sɨmɨyé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index