Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:16

16Gɨ zɨ́a bɨ ꞌDówụ́ Lomo ndaá aka sɨmɨyé wá ní, ꞌdiꞌbinɨ́ go lá babatị́za kɨ́ ịrị Ngére Yésụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index