Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:17

17Zɨ́ Pétero e kɨ́ Yiwáni óto sị́lị́ye doyé, zɨ́ ꞌDówụ́ Lomo ógụ ndị́sịné sɨmɨyé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index