Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:2

2Zɨ́ ngíti géyị ꞌyị ga bɨ iꞌbínɨ́ royé go ndị́sị méngị moko ꞌbɨ Lomo kɨ́ mɨmbéꞌdeyé kị́éꞌdo ní, íni Sitifáno kɨ́ rokoꞌbụyé mbá. Zɨ́ye ꞌdíꞌbi wo ndéré óto a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index