Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:3

3Tɨ́ lá zɨ́ Sáwulo tónóne ꞌdóꞌdo ꞌyị ga bɨ ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Yésụ ní, do ndéréne kɨ́ ꞌdíꞌbi yée, yaꞌdá e kɨ́ kará e kɨ́ cóngó ro kacɨ́ ꞌbe ꞌbɨ eyé e mɨkékeṛị́a ndị́sịné kɨ́ ónzó yée sɨmɨ sị́gịnị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index