Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:30

30Zɨ́ Phị́lịpo ngásá ndíki oꞌdo bɨ sɨmɨ arabíya née kɨ́ ólo ledre gɨ sɨmɨ bụ́kụ ꞌbɨ nébị Isáya. Zɨ́a ndúꞌyú oꞌdo née kɨ́dí, “Ówo yéme ini ledre gɨ sɨmɨ ledre bɨ ndị́sị ólo a née bú?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index