Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:32

32Ledre bɨ kóo oꞌdo née ndịsị ólo a ní nɨ káa zɨ́ ba,

“Nɨ yị́ ené káa zɨ́ kábịṛị́kị bɨ ꞌdiꞌbinɨ́ wo ndéré kɨ́e óṇgoónzó a ní,

kpá káa zɨ́ Owụ́ Kábịṛị́kị bɨ ndecị́ yị́ ené tɨ́ lá tí sɨmɨ bɨ nɨyí óloóyó bị a

mengị kéyị wá ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index