Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:34

34Zɨ́ oꞌdo née ndúꞌyú Phị́lịpo kɨ́dí, “Úku yéme aka ledre ba mu zɨ́ma, nébị ndịsị úku ledre née gɨ ro ambi? Gɨ roné togụ́ mbú gɨ ro ngíti ꞌyị kpị́?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index