Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:35

35Zɨ́ Phị́lịpo tónóne ꞌdódo bɨlámá ledre zɨ́a gɨ sɨmɨ mɨéké kúrú Lomo bɨ gáa ndịsị ólo a ba gɨ ro Ngére Yésụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index