Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:39

39Sɨmɨ bɨ olụ́ogụnɨ́ gɨ sɨmɨ iní ní, ꞌdiya káa ní zɨ́ ꞌDówụ́ Lomo ꞌdíꞌbíóyó Phị́lịpo gɨ ore ꞌdáꞌba. Oꞌdo ba owo ené lolụ bi bɨ Phị́lịpo nderé doa ní wá, zɨ́a ndéréókpóne gɨ ore kɨ́ mongụ́ rokinyi.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index