Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:7

7Zɨ́ bɨcayi lomo e ndị́sị ólụ́ógụyé gɨ sɨmɨ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e ꞌduo kɨ́ ini tarayé, zɨ́ ꞌyị máa yée ga bɨ ngárá nderénɨ́ wá ní kɨ́ mɨgịgị́ṛị́ e ị́nyịógụyé mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index