Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:8

8Nda née ní, zɨ́ ꞌyị e ídíye kɨ́ mongụ́ rokinyi sɨmɨ gara ore.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index