Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:14

14Ogụ sɨmɨ Damásika ona ba kɨ́ rokoꞌbụ gɨ zɨ́ manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e ní gɨ ro zɨ́ne ꞌdíꞌbi ꞌyị eyị́ ga bɨ ndịsịnɨ́ óto úndruyị́ ona ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index