Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:20

20Zɨ́a ị́nyịné ndéréne sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro e tónó ꞌdódo ledre zɨ́ ꞌyị e gɨ ro Yésụ kɨ́dí, Yésụ nɨ Owụ́ ꞌbɨ Lomo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index