Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:26

Mɨndáꞌbaógụ Sáwulo sɨmɨ Yerụsaléma

26Sɨmɨ bɨ Sáwulo ogụ sɨmɨ Yerụsaléma ní, zɨ́a áyíne gɨ ro zɨ́ye ídíye ndro kɨ́ ꞌyị ga bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ní, tɨ́ lá ngịrịa ndịsị yị́ ené kóo méngị yée mɨméngị kɨ́ ṇgúṇgu a bɨ yaá nɨ go mbigí ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index