Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:27

27Zɨ́ Baranába ógụné ꞌdíꞌbi Sáwulo ndéré úku ledre gɨ roa zɨ́ ꞌyịmɨkása e. Zɨ́a lị́kpị́ yéme ledre bɨ kóo Ngére Yésụ ꞌdodo roné zɨ́ Sáwulo do mɨsiꞌdi Damásika, kɨ́ ledre ga bɨ Ngéré uku zɨ́a ní. Zɨ́a kpá lị́kpị́ ledre bɨ ngịrị olụ́ ro Sáwulo kɨ́ ꞌdodo ledre zɨ́ ꞌyị e gɨ ro ledre Yésụ sɨmɨ Damásika wá ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index