Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:28

28Née ní zɨ́ Sáwulo e nda go kótrụ royé ndro kɨ́ ꞌyịmɨkása e do gámáye sɨmɨ Yerụsaléma mbá ndị́sị úku ledre gɨ ro Ngére Yésụ ngịrị ndaá lolụ royé wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index