Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:29

29Zɨ́a kpá ítí kangú kɨ́ úku ledre zɨ́ Yụ́da ga bɨ ndịsịnɨ́ ódro tara Gịrị́gị ní, tɨ́ lá ayínɨ́ go gɨ ro úfu wo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index