Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:30

30Sɨmɨ bɨ ꞌyị ga bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ uwúnɨ́ ledre ba ní, zɨ́ye ꞌdị́yịóto Sáwulo sɨmɨ gara bɨ Kayisaríya ní, do ótoómo wo zɨ́a ndéréókpóne sɨmɨ Tarasísi.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index