Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:33

33Sɨmɨ Lị́da íri, zɨ́a ógụndíki oꞌdo kɨ́ ịrịné Enási, nɨ mɨgịgị́ṛị́ mengị go sɨmɨbi ịnyị doa ota ịnyị gɨ do ṛangba wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index