Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:43

43Gɨ do kacɨ́ née ní, zɨ́ Pétero ndị́sịné sɨmɨ Zópa kɨ́ tụ́ꞌdụ́ sị́lị́ e ꞌbe ꞌbɨ ngíti oꞌdo kɨ́ ịrịné Simúna nɨ ꞌyị yéme éyị́ e gɨ sɨmɨ saná.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index