Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:5

5Zɨ́ Sáwulo ndúnduꞌyú kɨ́dí, “Née náambi Ngére?”

Zɨ́a úkulúgu ledre zɨ́ Sáwulo kɨ́dí, “Née máa Yésụ bɨ ndị́sị esị ꞌdoꞌdó romá ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index