Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:6

6Ị́nyịógụ mu zɨ́yị ndéréókpóyị sɨmɨ mongụ́ gara íri, áyí ówo ꞌyị íri nɨ ꞌdódo éyị́ bɨ áyí méngị a ní zɨ́yị.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index