Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:7

7Zɨ́ ꞌyị ga bɨ kóo ndịsịnɨ́ ndéré kɨ́ Sáwulo e ní tóroyé, ꞌyị úku ledre ndaá. Uwúnɨ́ tɨ́ kúrú ꞌyị go, tɨ́ lá lurúndikinɨ́ kụṛụꞌbụ ꞌyị maꞌdáa wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index